Rosenhills Förskola

Vårt arbetssätt

Vår förskola har plats för totalt 50 barn i åldrarna 1-5 år. Våra öppettider är 7.00 till 17.00 (öppet längre vid behov, meddela oss i god tid). Vi har två avdelningar, men arbetar mycket med att dela barnen i mindre åldersindelade grupper både på varje avdelning och över avdelningsgränserna.

Vårt mål är att mellan kl.9.00-15.00 ska barnen vara delade i fyra grupper utifrån deras ålder. Under denna tid ges också tillfälle för de olika grupperna att mötas vid t.ex. måltider och planerade aktiviteter.

Två eller tre personal ansvarar för respektive grupp, beroende på antalet barn i gruppen.

Någon eller några från varje grupp följer med barnen till nästa åldersgrupp, när det är dags att byta.

Detta för att få kontinuitet för barnen och för att kunna följa deras utveckling.

Målsättning för vår förskola

Våra styrdokument

På vår förskola vill vi ha ett nära samarbete med alla föräldrar. Ni är alltid välkommna att besöka oss. Vi vet också att du som förälder och ditt umgänge med barnet är det viktigaste och förskolan är ett komplement till detta.

Välkommen till oss!

© Fjäll Å berg AB 2017