Rosenhills Förskola

Att börja på förskolan


Under inskolningen ska barnet gradvis introduceras i förskolans rutiner, lära känna personalen och de andra barnen i gruppen.

Första dagen känns ofta lite “pirrig”, både för Dig och barnet! Bli inte orolig om ditt barn verkar blygt och avvaktande, det är helt normalt. Barnets nyfikenhet brukar ta överhand så småningom, nya saker och andra barn lockar...

När barnet går iväg på egen hand är det viktigt att du sitter kvar på din plats, så att barnet kan se dig och gå tillbaka till dig. Om du börjar röra dig, så kommer barnet att snabbt söka sig tillbaka till dig för att vara säker på att du inte försvinner.

Bli inte förvånad om personalen verkar lite passiv och avvaktande i början, det är meningen. Genom att personalen gradvis, och försiktigt, bygger upp en kontakt med ditt barn, så kommer barnet snart att ge sig ut från din trygga famn, och känna sig hemma i den nya miljön. Barnet tittar inte så ofta efter dig och du börjar känna dig lite överflödig... Då är det dags att börja lämna barnet.

Först korta stunder och sen längre och längre. Det här kan kännas svårt. För även om barnet trivs och inte bryr sig om dig när du är här, så kommer det ändå att bli en reaktion när du går.

Det hjälper oftast inte att stanna kvar och försöka igen, det blir antagligen likadant. Det är bättre att gå så att personalen får chansen att trösta barnet. På så sätt känner barnet att det får vara argt och ledset och personalen finns här för att hjälpa till då.

Det kan behövas träning för barn och föräldrar att lämna varandra.
För att de här “skilsmässorna” ska fungera måste personalen ofta ta tag i ditt barn, och du måste våga lämna över till personalen, annars kan det lätt bli en dragkamp som blir jobbig för alla parter. Snart lär sig barnet att mamma och pappa alltid kommer tillbaka!

De minsta barnen som inte kan tala för sig, visar ofta med tårar och ilska vad de tycker om att bli lämnade... Samtidigt är de bra på att glömma, tills du kommer igen, då minns de plötsligt att du varit borta, och börjar gråta igen. Deras sorg och ilska kan till och med bli större när du kommer tillbaka, de avreagerar sig på den de känner bäst, dig!

Försök inte smyga ut när du tror att barnet inte ser dig, nästa dag kommer du antagligen att bli hårt bevakad... Så småningom går det lättare att skiljas från varandra. Var inte nervös för att du skadar ditt barn genom det här, de allra flesta barn lär sig snabbt att känna trygghet i den nya miljön. Det är dock viktigt att du inte visar med ansiktsuttryck och kroppsspråk hur sorgligt det är att behöva vara här...

Om du känner dig orolig och ledsen när du lämnat, ring oss när du kommer till jobbet!! Du behöver aldrig känna dig som en “sjåpig” förälder för det, det är en stor omställning även för dig.
Vi kommer att göra allt vi kan för att både du och ditt barn ska trivas med oss!

Välkomna till förskolan!


© Fjäll Å berg AB 2017