Välkommen till Rosenhills förskola

En liten förskola nära centrum

Vår förskola

Välkommen till oss på Rosenhills förskola

Rosenhills förskola startade sin verksamhet 2002, förskolan finns på Eriksborgsgatan 11 i Västerås. Vi flyttade in i nya lokaler hösten 2017. Rosenhills förskola har tio anställda, sex förskollärare, tre barnskötare och en kock. Vi är en liten förskola med plats för 50 barn i åldrarna 1-5 år. Våra öppettider är 7.00-17.00, (öppet längre vid behov).

Vi har två avdelningar, men arbetar med att dela barnen i mindre åldersindelade grupper både på varje avdelning och över avdelningsgränserna. Vårt mål är att mellan 9.00-15.00 ska barnen vara delade i fyra grupper. Under denna tid ges också tillfälle för de olika grupperna att mötas vid t.ex. måltider och planerade aktiviteter. Två eller tre pedagoger ansvarar för respektive grupp, beroende på antalet barn i gruppen. Lokalerna är rymliga, så det finns stora möjligheter att dela sig i mindre grupper.

Styrdokument vi följer

  • Läroplanen för förskola Lpfö 98
  • Skollagen
  • BRUK

Välkommen att höra av dig till oss!

Anneli Åberg och Boel Fjäll 070-955 80 31

Pedagogisk idé

Pedagogisk idé för Rosenhills förskola

Vårt mål är att varje barn skall behålla sin nyfikenhet, lära sig tänka själva och känna lust att lära sig nya saker. Barn är kompetenta, men det är viktigt med närvarande och medupptäckande pedagoger. Pedagogens roll är att utmana barnens tankar och kreativitet.

Vi möter barn och föräldrar med ett gemensamt förhållningsätt, som är ett uttryck för vår värdegrund. Den innebär att barn och vuxna möter varandra med respekt och har tillit till sin egen och andras förmåga.

Vi vill med läroplanen som grund skapa en utforskande och trygg miljö som stimulerar till lärande och lek. Detta gäller både vår miljö inomhus och utomhus. Vi vet att när barnen ges möjlighet att vistas utomhus så inverkar det positivt på deras utveckling och hälsa.

Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper, dels för att skapa lugn och ro samt att kunna se varje barns behov.

När barnen går vidare till skolan vill vi att ska de vara redo för nya utmaningar efter sin tid på förskolan, och fortsätta att utvecklas till självständiga individer.

På förskolan har vi en hund som medverkar i vårt pedagogiska arbete med barnen. Detta sker i mindre grupper utomhus ett par gånger i månaden.

Ansökan

Ni är välkomna att ställa er i kö hos oss. Detta gör ni via via kommunens e-tjänst där ni anger oss som ert val.

Vi tillämpar syskonförtur.

Det finns flest lediga platser i augusti, då de äldre barnen börjar i förskoleklass. Vi meddelar er redan under vårterminen om ni fått en plats till hösten.

Ni är alltid välkomna att ringa om ni inte har hört något eller om ni har funderingar.

Föräldraavgift

Vi har samma avgifter som den kommunala förskolan och alla avgifter hanteras av Västerås Stad. För mer information om avgifter gå vidare till Västerås Stads hemsida .

Inskolning

Under inskolningen ska barnet gradvis introduceras i förskolans rutiner, lära känna pedagogerna och de andra barnen i gruppen.

Första dagen känns ofta lite “pirrig”, både för Dig och barnet! Bli inte orolig om ditt barn verkar blygt och avvaktande, det är helt normalt. Barnets nyfikenhet brukar ta överhand så småningom, nya saker och andra barn lockar...

När barnet går iväg på egen hand är det viktigt att du sitter kvar på din plats, så att barnet kan se dig och gå tillbaka till dig. Om du börjar röra dig, så kommer barnet att snabbt söka sig tillbaka till dig för att vara säker på att du inte försvinner.

Bli inte förvånad om pedagogen verkar lite passiv och avvaktande i början, det är meningen. Genom att pedagogen gradvis, och försiktigt, bygger upp en kontakt med ditt barn, så kommer barnet snart att ge sig ut från din trygga famn, och känna sig hemma i den nya miljön. Barnet tittar inte så ofta efter dig och du börjar känna dig lite överflödig... Då är det dags att börja lämna barnet.

Först korta stunder och sen längre och längre. Det här kan kännas svårt. För även om barnet trivs och inte bryr sig om dig när du är här, så kommer det ändå att bli en reaktion när du går.

Det hjälper oftast inte att stanna kvar och försöka igen, det blir antagligen likadant. Det är bättre att gå så att pedagogen får chansen att trösta barnet. På så sätt känner barnet att det får vara argt och ledset och pedagogen finns här för att hjälpa till då.

Det kan behövas träning för barn och föräldrar att lämna varandra. För att de här “skilsmässorna” ska fungera måste pedagogen ofta ta tag i ditt barn, och du måste våga lämna över till pedagogen, annars kan det lätt bli en dragkamp som blir jobbig för alla parter. Snart lär sig barnet att mamma och pappa alltid kommer tillbaka!

De minsta barnen som inte kan tala för sig, visar ofta med tårar och ilska vad de tycker om att bli lämnade... Samtidigt är de bra på att glömma, tills du kommer igen, då minns de plötsligt att du varit borta, och börjar gråta igen. Deras sorg och ilska kan till och med bli större när du kommer tillbaka, de avreagerar sig på den de känner bäst, dig!

Försök inte smyga ut när du tror att barnet inte ser dig, nästa dag kommer du antagligen att bli hårt bevakad... Så småningom går det lättare att skiljas från varandra. Var inte nervös för att du skadar ditt barn genom det här, de allra flesta barn lär sig snabbt att känna trygghet i den nya miljön. Det är dock viktigt att du inte visar med ansiktsuttryck och kroppsspråk hur sorgligt det är att behöva vara här...

Om du känner dig orolig och ledsen när du lämnat, ring oss när du kommer till jobbet!! Du behöver aldrig känna dig som en “sjåpig” förälder för det, det är en stor omställning även för dig. Vi kommer att göra allt vi kan för att både du och ditt barn ska trivas med oss!

Välkomna till förskolan!

Vår mat

Vi strävar efter att laga mat som är både är bra för barnen och miljön. Vi försöker att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att barnen ska kunna leva ett hållbart liv, där barnen får kunskap och erfarenheter kring olika typer av hållbara måltider.

Vi vill både laga klassisk husmanskost och introducera nya maträtter för barnen. Matglädje, nyfikenhet och hållbarhet är ledord som genomsyrar vårt arbetssätt med måltiderna.

Vår egen kock tillagar allt från grunden och bakar till största delen allt bröd själv (ofta surdegsbröd).

Kika gärna in på vårt mat-instagram, hallbarmat , för att se mer av vår kocks härliga mat

Kontakt

Våra telefonnummer

Information
070-995 80 31
Avdelning Bu & Bä
070-955 80 31
Avdelning Ludde
070-936 85 49

Adress

Rosenhills Förskola
Eriksborgsgatan 11
722 18 Västerås

Öppettider

07:00 - 17:00
öppet längre vid behov, meddela oss i god tid

Karta