Rosenhills Förskola

Välkommen till oss på Rosenhills förskola

Vi är en liten förskola med plats för 50 barn i åldrarna 1 - 5 år. Rosenhills förskola startade sin verksamhet september 2002.

Förskolan finns på Eriksborgsgatan 11 i Västerås. Förskolan flyttade i augusti 2017 till nybyggda lokaler bredvid Kristiansborgsskolan.
Rosenhills förskola har tio anställda, fem förskollärare, fyra barnskötare och en kokerska.

Vår pedagogiska idé

Vi vill ge barn som bor i centrum tillgång till en förskola med tydlig uteprofil.
Vi vet att om barnen tillbringar en stor del av dagen utomhus så inverkar det positivt på deras utveckling och hälsa.
Vi tror också mycket på att flytta ut en stor del av den pedagogiska verksamheten.
Ute i naturen ges det många bra möjligheter att jobba med matematik, språk och begrepp.
Vi försöker vid varje tillfälle vi är ute att medvetet tänka på dessa olika saker.
Det är också viktigt att vi hela tiden ser till att erbjuda utmaningar och stimulans i utemiljön, både på gården och i skogen.
Vi lägger också stor vikt vid förskolans traditionella verksamhet så som sång och musik, rim och ramsor, språk och språklek.
Vi ser också ett värde av att ha blandade åldersgrupper (1-5 år) där alla lär av varandra.

Välkommen att höra av dig till oss!

                Anneli Åberg och Boel Fjäll med personal
                        070-955 80 31


© Fjäll Å berg AB 2017