Rosenhills Förskola

Välkommen till oss på Rosenhills förskola

Rosenhills förskola startade sin verksamhet 2002, förskolan finns på Eriksborgsgatan 11 i Västerås. Vi flyttade in i nya lokaler hösten 2017. Rosenhills förskola har tio anställda, fem förskollärare, fyra barnskötare och en kokerska. Vi är en liten förskola med plats för 50 barn i åldrarna 1-5 år. Våra öppettider är 7.00-17.00, (öppet längre vid behov).

Vi har två avdelningar, men arbetar med att dela barnen i mindre åldersindelade grupper både på varje avdelning och över avdelningsgränserna. Vårt mål är att mellan 9.00-15.00 ska barnen vara delade i fyra grupper. Under denna tid ges också tillfälle för de olika grupperna att mötas vid t.ex. måltider och planerade aktiviteter. Två eller tre pedagoger ansvarar för respektive grupp, beroende på antalet barn i gruppen. Lokalerna är rymliga, så det finns stora möjligheter att dela sig i mindre grupper.

Styrdokument vi följer

Välkommen att höra av dig till oss!

                Anneli Åberg och Boel Fjäll med personal
                        070-955 80 31


© Fjäll Å berg AB 2018